اخبار

شهروندان به هیچ وجه از ماسک سوپاپ دار استفاده نکنند

شهروندان به هیچ وجه از ماسک سوپاپ دار استفاده نکنند
منتشر شده در 17 تیر 1399
رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درخصوص مصرف ماسک های سوپاپ دار، هشدار داد.   دکتر عباس شاهسونی درخصوص استفاده از ماسک مناسب در دوران کرونا، اظهار کرد: ماسک های "سوپاپ دار" که اشتبا‌ها فیلتردار ...